ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W CZUBINIE

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie Typ A i B jako ośrodek wsparcia dziennego w swojej bieżącej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi (Typ A) oraz osobom z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B). 

Placówka zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji programu aktywizacji uczestnika (Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco - Aktywizującego) dostosowanego do potrzeb i możliwości psychofizycznych osoby niepełnosprawnej, określającego zalecenia, co do stosowania odpowiednich form terapii w szczególności: prowadzenia treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych, samoobsługowych i zaradności osobistej,  socjo- i psychoterapii,  terapii zajęciowej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, usprawniania, organizacji czasu wolnego.

 

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W CZUBINIE

Czubin 13
05-840 Brwinów

Kierownik:
Edyta Kamińska
tel/fax: (022) 729-69-03

e-mail: sdsczubin@kswi.org.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
24 8015 0004 0006 7090 2050 0001