ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W CZUBINIE

Pracownie

Stymulowanie sfery społecznej i emocjonalnej uczestników zajęć wpływające na zwiększenie ich motywacji do działania osiąga się w placówce poprzez aktywny ich udział w różnorodnych formach terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach


Pracownia gospodarstwa domowegoPracownia gospodarstwa domowego wyposażona jest w niezbędny sprzęt AGD, w której uczestnicy utrwalają bądź nabywają nowe umiejętności w zakresie: przygotowywania prostych posiłków, obsługi urządzeń i sprzętu kuchennego.
_________________________________________________________________________________

Pracownia plastyczna

 


W pracowni plastycznej Uczestnicy terapii wykonują, stosując wiele różnych technik, nie tylko malarskich, prace plastyczne, które później są prezentowane na ścianach pracowni, a także
w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach plastycznych.
_________________________________________________________________________________

Pracownia komputerowa W pracowni komputerowej ma miejsce terapia przez naukę m. in. pisania osobistych i urzędowych pism, korzystania z internetu i z programów graficznych (np. Corel), a także obsługi urządzeń biurowych,
takich jak drukarka i xero…

_________________________________________________________________________________

Świetlica


 
Na świetlicy Uczestnicy jedzą przygotowany posiłek, a także oglądają programy i filmy w telewizji
oraz grają w karty, gry stolikowe (puzzle, chińczyk, gry logiczne i t.p.), rozwiązują krzyżówki…
_______________________________________________________________________

Klubokawiarnia 

 

Klubo-kawiarnia to najpóźniej oddana do użytku pracownia naszego Domu, w której Uczestnicy mogą oglądać programy telewizji satelitarnej oraz brać udział w treningach – organizowanych
także przez osoby i fundacje.ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W CZUBINIE

Czubin 13
05-840 Brwinów

Kierownik:
Edyta Kamińska
tel/fax: (022) 729-69-03

e-mail: sdsczubin@kswi.org.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
24 8015 0004 0006 7090 2050 0001