ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W CZUBINIE

Jak zostać naszym uczestnikiem

    Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czubinie składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.


   Do wniosku o skierowanie do Domu dołącza się następujące dokumenty:

1) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa

2) zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
o ile osoba takie posiada.

Pliki do pobrania:

 

   Powyższe dokumenty wraz z przeprowadzonym rodzinnym wywiadem środowiskowym, ośrodek pomocy społecznej przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji - ZADZWOŃ DO NAS

 

 

 

 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W CZUBINIE

Czubin 13
05-840 Brwinów

Kierownik:
Edyta Kamińska
tel/fax: (022) 729-69-03

e-mail: sdsczubin@kswi.org.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
24 8015 0004 0006 7090 2050 0001