WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA
"PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W CZUBINIE

Rewalidacja

Rewalidacja – oznacza przywrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną. Usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

 Oto niektóre z metod stosowane w rewalidacji uczestników WTZ:

 • ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej
 • wczesnej integracji społecznej Marii Montessori
 • wpływu osobistego
 • rozwijające aktywność własną
 • dydaktyczne
 • relaksacyjne
 • komunikacji wspierającej i wspomagającej
 • czynnościowe
 • inne metody terapeutyczne

Formy postępowania wychowawczo-terapeutycznego w procesie rewalidacji:

 • usprawnianie

 • korektura

 • kompensacja

 • indywidualizacja

 • profilaktyka

 • wspieranie i wspomaganie

 

 

 

 

 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS" W CZUBINIE

Czubin 13
05-840 Brwinów

tel/fax: (022) 729-57-53

e-mail: wtz_czubin@o2.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001