WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA
"PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W CZUBINIE

O nas

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czubinie prowadzi swoją działalność od 01.03.2002 roku w pomieszczeniach Dworku użyczonych przez Starostę powiatu pruszkowskiego.

Warsztat jest placówką wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy wymagają pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Podstawowym celem zajęć jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności uczestników w zakresie samodzielnego życia oraz podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Warsztat Terapii Zajęciowej czynny jest w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.20 – 16.00. Z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez 5 dni w tygodniu korzysta 25 osób z terenu Pruszkowa, Ursusa, Piastowa, Raszyna, Brwinowa i Błonia.

W zakresie realizacji programu Warsztat współpracuje z placówkami służby zdrowia, edukacji, opieki społecznej, kultury oraz odpowiednimi władzami i lokalnymi urzędami.

Terapia odbywa się w następujących pracowniach:

- Plastycznej

- Botaniczno – bukieciarskiej

- Kulinarnej

- Muzyczno – komputerowej

- Rękodzieła

- Umiejętności społecznych i edukacji

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czubinie organizuje różnego rodzaju imprezy integracyjne, wycieczki, pikniki, wyjazdy do kina oraz zajęcia sportowe.

 

 

 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS" W CZUBINIE

Czubin 13
05-840 Brwinów

tel/fax: (022) 729-57-53

e-mail: wtz_czubin@o2.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001